Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst tussen De La Fuente Electronic Academy en de speler treedt in werking als het aanmeldingsformulier is ingevuld door ouders en/of verzorgers

2. De contributie moet voldaan zijn voor de 26e van de maand.

3. Bij het niet of niet tijdig ontvangen van de contributie binnen de gestelde betalingstermijn heeft De La Fuente Electronic Academy het recht om de desbetreffende jeugdspeler uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij of zij ingeschreven is.

4. De La Fuente Electronic Academy stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiele schade in welke vorm dan ook.

5. De La Fuente Electronic Academy stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De voetbalschool is tevens niet aansprakelijk voor een al onstane blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten van de speler.

6. Bij ziekte of andere afwezigheid afmelden per mail bij de trainer. Zie sectie trainers op de website voor contactinformatie

7. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Mits er goed contact en overleg is geweest met een van de coaches of bestuursleden van de La Fuente Electronic Academy

8. Terrugave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht. (Zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziekte van de speler).

9. Indien de training door omstandigheden niet door kan gaan, zal deze ingehaald worden in het vrije weekend of op een dan nog te bepalen datum.

10. De spelers zijn verplicht om in de kleding van De La Fuente Electronic Academy te trainen. De kleding is te verkrijgen op onze webshop.

11. De La Fuente Electronic Academy maakt regelmatig foto’s en video-opnames tijdens de trainingen. Deze zijn bedoeld voor promotie, opleiding en training. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden.